Дотримання законодавства при "копі" та використанн

На страницу 1, 2, 3  След.  
Новая тема    Ответить       Список форумов Виолити - Антиквариат -> Законодательство Украины
Предыдущая тема :: Следующая тема  
MarkoIko

Эксперт
Оффлайн
   

Зарегистрирован: 28.01.2015
Сообщения: 1265


СообщениеДобавлено: Sun Mar 01, 2015 18:47:22    Заголовок сообщения: Дотримання законодавства при "копі" та використанн Ответить с цитатой

Шановні панове, враховуючи велику кількість питань, що до правомірності чи неправомірності «копу», надаю невелику пам’ятку, для осіб, які можуть потрапити в ситуацію спілкування з правоохоронцями чи іншими контролюючими органами охорони культурної спадщини та охорони навколишнього середовища.
В даній темі буде викладено чинне законодавство України, тому нарікання чи обговорення втрачають сенс.

Розпочнемо з того, що приматом всіх законів в Україні є Конституція України, тому викладаю ряд статей які Ви повинні знати:
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На підставі цього можна зробити висновок, що посадовці будь якої ланки зобов’язані діяти на підставі Законодавства України і в межах своїх повноважень, а громадяни України мають право діяти так щоб не порушувати Закон. «Все що не заборонено законом те дозволено».

Станом на даний час законодавством не передбачається обмежень по купівлі, володінні та використанні за призначенням металошукачів, однак в Законі України «Про охорону культурної спадщини» передбачено певні обмеження, а саме:
Стаття 35. Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт
4. Застосування металошукачів чи будь-якого іншого пошукового обладнання або відповідної технології на об'єктах культурної спадщини дозволяється тільки за наявності дозволу на їх
використання та підлягає обов'язковій реєстрації у відповідному органі охорони культурної спадщини.
Одна законодавець чітко визначив місця в яких при проведенні пошукових робіт необхідний дозвіл, а саме «..на об'єктах культурної спадщини..»

Тоді необхідно звернути увагу на те, що саме являється культурною спадщиною, її види, поняття, перелік.
Згідно Закону України «Про охорону культурної спадщини»
ст. 2. За видами об'єкти культурної спадщини поділяються на:

археологічні - рештки життєдіяльності людини (нерухомі об'єкти культурної спадщини: городища, кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця та споруди, їх залишки чи руїни, мегаліти, печери, наскельні зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв, а також пов'язані з ними рухомі предмети), що містяться під земною поверхнею та під водою і є евідтворним джерелом інформації про зародження і розвиток цивілізації;

історичні - будинки, споруди, їх комплекси (ансамблі), окремі поховання та некрополі, місця масових поховань померлих та померлих (загиблих) військовослужбовців (у тому числі іноземців), які загинули у війнах, внаслідок депортації та політичних репресій на території України, місця бойових дій, місця загибелі бойових кораблів, морських та річкових суден, у тому числі із залишками бойової техніки, озброєння, амуніції тощо, визначні місця, пов'язані з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів;

об'єкти монументального мистецтва - твори образотворчого мистецтва: як самостійні (окремі), так і ті, що пов'язані з архітектурними, археологічними чи іншими пам'ятками або з утворюваними ними комплексами (ансамблями);

об'єкти архітектури - окремі будівлі, архітектурні споруди, що повністю або частково збереглися в автентичному стані і характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів, традицій, будівельних технологій або є творами відомих авторів;

об'єкти містобудування - історично сформовані центри населених місць, вулиці, квартали, площі, комплекси (ансамблі) із збереженою планувальною і просторовою структурою та сторичною забудовою, у тому числі поєднаною з ландшафтом, залишки давнього
розпланування та забудови, що є носіями певних містобудівних ідей;

об'єкти садово-паркового мистецтва - поєднання паркового будівництва з природними або створеними людиною ландшафтами;

ландшафтні - природні території, які мають історичну цінність;

об'єкти науки і техніки - унікальні промислові, виробничі, науково-виробничі, інженерні, інженерно-транспортні, видобувні об'єкти, що визначають рівень розвитку науки і техніки певної епохи, певних наукових напрямів або промислових галузей.

Особливо слід наголосити на тому, що ідучи на будь-які пошуки необхідно попередньо перевірити, чи це місце не знаходиться в реєстрі пам’яток України, що передбачено
ст. 13. Державний реєстр нерухомих пам'яток України
1. Об'єкти культурної спадщини незалежно від форм власності відповідно до їхньої археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності підлягають
реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (далі - Реєстр) за категоріями національного та місцевого значення пам'ятки. Порядок визначення категорій пам'яток
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Із занесенням до Реєстру на об'єкт культурної спадщини, на всі його складові елементи, що становлять предмет його охорони, поширюється правовий статус пам'ятки.

На офіційному сайті Міністерства культури України є відповідний реєстр з списком нерухомих пам'яток України.
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294593
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/

Також варто розрізняти поняття знахідки та скарбу, щодо цих понять є тлумачення в Цивільному кодексі України, а саме:

Стаття 337. Знахідка
1. Особа, яка знайшла загублену річ, зобов'язана негайно повідомити про це особу, яка її загубила, або власника речі і повернути знайдену річ цій особі.
2. Якщо особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі, або місце її перебування невідомі, особа, яка знайшла загублену річ, зобов'язана заявити про знахідку міліції або
органові місцевого самоврядування.
3. Особа, яка знайшла загублену річ, має право зберігати її у себе або здати на зберігання міліції, або органові місцевого самоврядування, або передати знахідку особі, яку вони вказали.
Річ, що швидко псується, або річ, витрати на зберігання якої є непропорційно великими порівняно з її вартістю, може бути продана особою, яка її знайшла, з одержанням письмових доказів, що
підтверджують суму виторгу. Сума грошей, одержана від продажу знайденої речі, підлягає поверненню особі, яка має право вимагати її повернення.
4. Особа, яка знайшла загублену річ, відповідає за її втрату, знищення або пошкодження в межах її вартості лише в разі свого умислу або грубої необережності.

Стаття 338. Набуття права власності на знахідку
1. Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку міліції або органові місцевого самоврядування, якщо:
1) не буде встановлено власника або іншу особу, яка має право вимагати повернення загубленої речі;
2) власник або інша особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі, не заявить про свої право на річ особі, яка її знайшла, міліції або органові місцевого самоврядування.
2. Якщо особа, яка знайшла загублену річ, подасть органові місцевого самоврядування письмову заяву про відмову від набуття права власності на неї, ця річ переходить у власність територіальної громади.

Стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ, на винагороду та відшкодування витрат, пов'язаних із знахідкою
1. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від особи, якій вона повернута, або особи, яка набула право власності на неї, відшкодування необхідних витрат, пов'язаних із знахідкою
(зберігання, розшук власника, продаж речі тощо).
2. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від її власника (володільця) винагороду за знахідку в розмірі до двадцяти відсотків вартості речі.
3. Якщо власник (володілець) публічно обіцяв винагороду за знахідку, винагорода виплачується на умовах публічної обіцянки.
4. Право на одержання винагороди не виникає, якщо особа, яка знайшла загублену річ, не заявила про знахідку або вчинила спробу приховати її.

Стаття 343. Набуття права власності на скарб

1. Скарбом є закопані у землі чи приховані іншим способом гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право власності.
2. Особа, яка виявила скарб, набуває право власності на нього.
Якщо скарб був прихований у майні, що належить на праві власності іншій особі, особа, яка виявила його, та власник майна, у якому скарб був прихований, набувають у рівних частках право
спільної часткової власності на нього.
3. У разі виявлення скарбу особою, яка здійснювала розкопки чи пошук цінностей без згоди на це власника майна, в якому він був прихований, право власності на скарб набуває власник цього майна.
4. У разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність відповідно до закону, право власності на нього набуває держава.
Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до двадцяти відсотків від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила міліції
або органові місцевого самоврядування про скарб і передала його відповідному державному органові або органові місцевого самоврядування.
Якщо скарб, що становить культурну цінність, був виявлений у майні, що належить іншій особі, ця особа, а також особа, яка виявила скарб, мають право на винагороду у розмірі до десяти
відсотків від вартості скарбу кожна.
5. Положення цієї статті не поширюються на осіб, які виявили скарб під час розкопок, пошуків, що проводилися відповідно до їхніх трудових або договірних обов'язків.

Вважаю що дане питання описано в цих статтях достатньо широко і додаткового пояснення не потребує, окрім поняття культурної цінності, дане поняття розкрито в Законі України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»

Культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, а саме:
- оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва;
- предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історією науки і культури, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва;
- предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок;
- складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва;
- старовинні книги та інші видання, що становлять історичну, художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції;
- манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції;
- унікальні та рідкісні музичні інструменти;
- різноманітні види зброї, що має художню, історичну, етнографічну та наукову цінність;
- рідкісні поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо чи в колекції;
- рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування;
- зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність;
- рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії, анатомії та палеонтології.

На підставі вище викладеного можна стверджувати, що законодавець дуже детально намагався описати речі які можуть цікавити Державу. При цьому варто також вказати на ряд статей Кримінального кодексу України, які можуть бути застосовані до особи , якщо вона навмисно чи з необережності вчинить суспільно-протиправні дії.
Так в КК України рядом статей передбачено, що:

Стаття 178. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків
Пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку - карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.

Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь
Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь - караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Стаття 193. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї
Привласнення особою знайденого або такого, що випадково опинилося у неї, чужого майна, яке має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, а також скарбу, - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

Стаття 201. Контрабанда
1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією предметів контрабанди.
2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна.
П р и м і т к а. Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їх вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 214. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Ухилення від передбачених законом обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо це діяння вчинене у великому розмірі, а також ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або для обов'язкового продажу скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів, - карається штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
П р и м і т к а. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість вказаних у цій статті предметів, не зданих або не проданих, перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 252. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду
1. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу або іншим загально небезпечним способом, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Стаття 297. Наруга над могилою
Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над трупом або урною з прахом покійного, а також викрадення предметів, що знаходяться в місці поховання або на трупі, - караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Стаття 298. Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам'ятці
1. Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини - караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені щодо пам'яток національного значення, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені з метою пошуку рухомих предметів, що походять із об'єктів археологічної спадщини, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.


Стаття 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -
карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
2. Та сама дія, якщо вона вчинена повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або заподіяла матеріальну шкоду у великому розмірі, -
карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загально небезпечним способом або спричинили загибель людей, масову загибель об'єктів тваринного чи рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.
Примітка. У цій статті матеріальна шкода вважається заподіяною у великому розмірі, якщо її розмір у сто або більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


Стаття 254. Безгосподарське використання земель
Безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури грунту, -
караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Однак не слід забувати, що саме поняття злочину можна застосувати лише тоді коли буде доведено мету, мотив та умисел (прямий чи непрямий) особи на скоєння даного суспільно-небезпечного діяння, а також чи було це вчинено навмисно чи з необережності, а тому для відома ще ряд статей КК України :
Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності
1. Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.
2. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
3. Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу.
Стаття 11. Поняття злочину
1. Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.
2. Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, Але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.

Стаття 23 Вина
Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.

Стаття 24 Умисел та його види
1. Умисел поділяється на прямий і непрямий.
2. Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.
3. Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання.

Стаття 25 Необережність та її види
1. Необережність поділяється на злочинну самовпевненість та злочинну недбалість.
2. Необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення.
3. Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити.

Стаття 50. Поняття покарання та його мета
1. Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.
2. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.
3. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

Стаття 51. Види покарань
До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі види покарань:
1) штраф;
2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;
3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
4) громадські роботи;
5) виправні роботи;
6) службові обмеження для військовослужбовців;
7) конфіскація майна;
8) арешт;
9) обмеження волі;
10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;
11) позбавлення волі на певний строк;
12) довічне позбавлення волі.

Окрім вище перерахованих порушень, за які може наставати кримінальна відповідальність, також можуть притягнути до адміністративної відповідальності за пошкодження грунту, а саме згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено

Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу
Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Для того щоб не порушувати вимоги наведеного, чинного законодавства України необхідно знати свої права та правильно їх застосовувати:
В випадку затримання («ви затримані», «прошу пройти з нами» і т.д. ) вимагайте від працівників міліції:
1. Представитись та пред’явити своє службове посвідчення (намагайтесь запам’ятати, записати прізвище працівника, його посаду, підрозділ); Згідно ст.5 ЗУ «Про міліцію» … при зверненні до громадян працівник міліції зобов’язаний назвати своє прізвище, звання і на вимогу предявити службове посвідчення;
2. Вимагати, щоб вас повідомили про причини затримання згідно норм чинного КПК України це наступні статті:
Стаття 207. Законне затримання
1. Ніхто не може бути затриманий без ухвали слідчого судді, суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Особливості затримання окремої категорії осіб визначаються главою 37 цього Кодексу.
2. Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у статті 482 цього Кодексу:
1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;
2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.
3. Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (особою, якій законом надано право здійснювати затримання) і затримав відповідну особу в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті, зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої службової особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.
Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою
1. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках:
1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;
2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.
Особливості затримання окремої категорії осіб визначаються главою 37 цього Кодексу.
2. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виключно у випадку, якщо підозрюваний не виконав обов’язки, покладені на нього при обранні запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.
3. Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.
4. Уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також роз’яснити право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти нього, негайно повідомити інших осіб про його затримання і місце перебування відповідно до положень статті 213 цього Кодексу, вимагати перевірку обґрунтованості затримання та інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.
5. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається протокол, в якому, крім відомостей, передбачених статтею 104 цього Кодексу, зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання відповідно до положень статті 209 цього Кодексу; підстави затримання; результати особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого. Протокол про затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а також надсилається прокурору.
6. Затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним своїх службових обов’язків і пов’язані з цим особистий обшук та огляд його речей застосовуються тільки в присутності офіційних представників цього органу.
Стаття 209. Момент затримання
1. Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою.

3. З моменту затримання ви маєте право, згідно ст.63 Конституції України та ст.42 КПК України, відмовлятись віддачі показів відносно себе. Пам’ятайте, якщо покарання за скоєння злочину чи правопорушення, не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, то затримувати вас довше як до 3 (трьох) годин не мають права; У найгіршому випадку, якщо ви набуваєте статусу підозрюваного або обвинуваченого ви також маєте цілий ряд прав, а саме згідно ст. 42 КПК України.
4. Вимагати негайного складання протоколу про затримання, повідомлення родичів чи близьких, а також забезпечення права на зв'язок з адвокатом. Пам’ятайте, що відлік часу з моменту вашого затримання починається з часу вказаного у складеному протоколі.
5. Згідно ст.29 ч.3 Конституції України,та КПК України, в якості тимчасового заходуутримання, органи мають право затримати вас до 72 годин (протягом трьох діб), кожному затриманому має бути повідомлено про мотиви затримання, роз’яснення його прав, надання змоги користуватись правовою допомогою захисника (адвоката), а також негайно має бути повідомлено ваших родичів чи близьких.
6. Згідно ст.ст.262, 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на адміністративне затримання мають право тільки: ОВС, пограничні війська, воєнізована охорона підприємств і установ та військова автомобільна інспекція на термін до 3-х годин, але в ЗУ «Про міліцію» ст.11 ч.3 п.5 є шпаринка, …… в випадку необхідності встановлення особи и обставин правопорушення, особу можуть затримати до трьох діб, у випадку встановлення особи, підстави для затримання до трьох діб зникають, в будь якому випадку вимагайте негайного складання протоколу про затримання, з зазначенням причини обмеження вашої волі.
7. Пам’ятайте, якщо особи які вас затримали порушують вказані вимоги : не відповідайте ні на які питання, не підписуйте ніяких документів, вимагайте дотримання своїх конституційних прав та свобод, не намагайтесь, під час затримання, здійснювати фізичний спротив, це не дуже допоможе і дасть привід застосувати по відношенню до вас фізичне насилля та подальше виправдання незаконних дій.
8. І напевно саме основне, якщо у вашому місті є громадські чи інші організації які займаються пошуком загиблих воїнів у час Світових воєн, а може охоронці навколишнього середовища, ви можете вступити в їхні ряди, це також дасть вам мінімальний захист.

Ідучи на «коп» перевірте чи дане місце не знаходиться в Державному реєстрі охорони історичної та культурної спадщини, не тільки в загальноукраїнському, але й обласному та районному.

З повагою Ігор.


Последний раз редактировалось: MarkoIko (Sun Mar 01, 2015 22:44:04), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Профиль ЛС Профиль на аукционе
WiCKed


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 05.12.2011
Сообщения: 513


СообщениеДобавлено: Sun Mar 01, 2015 21:20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый вечер, памятка немного устарела, КПК уже давно новый. Задержание возможно лишь в таких случаях (ст. 208): 1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;
2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.
При задержании дежурный обязан немедленно сообщить об этом в Центр бесплатной правовой помощи, который пришлет своего адвоката.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
Сургій


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 13.03.2011
Сообщения: 196


СообщениеДобавлено: Mon Mar 02, 2015 19:13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дякую але як кажуть без пів літри не розберешся
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
kor217


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 27.08.2014
Сообщения: 284


СообщениеДобавлено: Tue Mar 03, 2015 19:33:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А возможно получить информацию на русском языке?
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
Саша566666666


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 25.10.2012
Сообщения: 2383


СообщениеДобавлено: Tue Mar 03, 2015 22:17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

kor217 писал(а):
А возможно получить информацию на русском языке?


Гугл переводчик в помощь
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
TRACKER


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 10.03.2013
Сообщения: 135


СообщениеДобавлено: Thu Mar 05, 2015 21:57:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо .
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
MiXaNiK


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 22.01.2011
Сообщения: 886


СообщениеДобавлено: Sat Mar 07, 2015 22:38:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо большое!!..
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
anisim81


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 06.02.2014
Сообщения: 231


СообщениеДобавлено: Sun Mar 08, 2015 02:55:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А все-таки на руском можно?
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
VolynStubla


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 15.01.2015
Сообщения: 77


СообщениеДобавлено: Wed Mar 11, 2015 20:52:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

да хоть на Греческом.... дело в том что это все написано на Юридическом языке, Вы напишите на обычном понятным большинству копателям . типа туда не ходи , сюда не ходи , тут не рой тут не сиди. и все станет ясно..
продажа антиквариата(выкопанного в поле) разрешена или нет, я так и не понял.допустим я нашел Пектораль серебряную. она моя? я ее продаю на аукционе Виолити я нарушаю тем самым закон , а человек купивший у меня эту пектораль нарушает? напишите по проще. Юристов развелось жесть.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
ZAGATO


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 18.01.2015
Сообщения: 154


СообщениеДобавлено: Wed Mar 11, 2015 21:34:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Честно говоря, Я тоже хотел бы услышать как все это дело звучит по-простому, а то все прочитал и толком ничего не понял-одно слово юридический язык. Если есть такая возможность переведите пожалуйста Заранее благодарен. с ув.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
vladnad


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 21.05.2011
Сообщения: 396


СообщениеДобавлено: Wed Mar 11, 2015 22:45:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

відповідь на більшість запитань, які тут озвучені:
- якщо Вам вже так важко розібратись в простому тексті, то як Ви збираєтесь відстоювати свої права зі звичайним участковим, у якого два класи освіти, та ціла купа гонору та наглості?
- не очікуйте , що Вам адміністрація сайту напише пошагову " відмазку" від ментів. Не впевнені , що робите вірно - уматуйте швидше.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
ZAGATO


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 18.01.2015
Сообщения: 154


СообщениеДобавлено: Wed Mar 11, 2015 23:18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да участкового можно двумя предложениями поставить в тупик). Просто некоторые юридические словообороты не дают ту единую истину которую хотелось бы услышать. С ув.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
ZAGATO


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 18.01.2015
Сообщения: 154


СообщениеДобавлено: Wed Mar 11, 2015 23:19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Хотя наши законы имеют много сторон ( видимо в этом и ,,успех,, нашего государства)
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
VolynStubla


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 15.01.2015
Сообщения: 77


СообщениеДобавлено: Thu Mar 12, 2015 07:14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

отмазка для участкового или егерей , собираю металолом.ямы закапываю пару раз проходило. егеря еще спасибо говорят , что всяку заразу из лесу выносим.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
Иван Паршиков


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 13.12.2012
Сообщения: 7883


СообщениеДобавлено: Thu Mar 12, 2015 07:36:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ежжу сейчас через посты копать, разные ситуации были. Но если знаеш законы, то подрасказать им можно. Хотябы даже так. Приборы в свободном доступе, купить можно на рынке, в магазине, без всяких доков и разрешений. А это уже значит что мы не нарушаем никаких законов. Второе дело если копать на археологическом памятнике, то тогда уже мы не правы. Там отмазыватся нечего.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
volnyj


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 29.10.2010
Сообщения: 397


СообщениеДобавлено: Fri Mar 13, 2015 10:28:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Интересная книга на эту тему.http://forum.violity.com/viewtopic.php?p=7154344#7154344
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
VolynStubla


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 15.01.2015
Сообщения: 77


СообщениеДобавлено: Sun Mar 15, 2015 19:08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По Этому вопросу так ответ и не получен , неу жто никто не хочет подписаться под ответом?

продажа антиквариата(выкопанного в поле) разрешена или нет, я так и не понял.допустим я нашел Пектораль серебряную. она моя? я ее продаю на аукционе Виолити я нарушаю тем самым закон , а человек купивший у меня эту пектораль нарушает?
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
MarkoIko

Эксперт
Оффлайн
   

Зарегистрирован: 28.01.2015
Сообщения: 1265


СообщениеДобавлено: Sun Mar 15, 2015 19:55:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрий вечір.
Вважю, що пектораль може бути визнана скарбом, тому

Стаття 343. Набуття права власності на скарб

1. Скарбом є закопані у землі чи приховані іншим способом гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право власності.
2. Особа, яка виявила скарб, набуває право власності на нього.
Якщо скарб був прихований у майні, що належить на праві власності іншій особі, особа, яка виявила його, та власник майна, у якому скарб був прихований, набувають у рівних частках право
спільної часткової власності на нього.
3. У разі виявлення скарбу особою, яка здійснювала розкопки чи пошук цінностей без згоди на це власника майна, в якому він був прихований, право власності на скарб набуває власник цього майна.
4. У разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність відповідно до закону, право власності на нього набуває держава.
Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до двадцяти відсотків від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила міліції
або органові місцевого самоврядування про скарб і передала його відповідному державному органові або органові місцевого самоврядування.
Якщо скарб, що становить культурну цінність, був виявлений у майні, що належить іншій особі, ця особа, а також особа, яка виявила скарб, мають право на винагороду у розмірі до десяти
відсотків від вартості скарбу кожна.
5. Положення цієї статті не поширюються на осіб, які виявили скарб під час розкопок, пошуків, що проводилися відповідно до їхніх трудових або договірних обов'язків.

І знову ж таки при умові, що це знайдено не на території державної, обласної чи районної памятки історично-культурного значення.

Але якщо цей предмет Вам передали по спадку прабабуся чи прапрадідусь, то ви маєте на неї повні права.
З повагою Ігор.
Вернуться к началу
Профиль ЛС Профиль на аукционе
m1967


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 12.03.2015
Сообщения: 4


СообщениеДобавлено: Wed Mar 25, 2015 15:41:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Хочу ще добавити, що недостатньо ознайомитися із Державним реєстром нерухомих пам'яток України на сайті Міністерства культури України. Держреєстр перебуває у стадії формування і до ноього ще не увійшли десятки тисяч пам'яток, які перебували на обліку відповідно до законодавства Української СРС. Треба ще брати до уваги наступне:
Відповідно до п. 4 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 16.12.2004 року №2245-IV об’єкти, включені до списків (переліків) пам'яток історії та культури республіканського чи місцевого значення відповідно до Закону Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури», до вирішення питання про їх включення (невключення) до Реєстру вважаються пам’ятками відповідно національного чи місцевого значення.
Списки цих пам'яток, як правило, є на сайтах обласних управлінь культури або відділів культури райдержадміністрацій.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе


m1967


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 12.03.2015
Сообщения: 4


СообщениеДобавлено: Wed Mar 25, 2015 15:49:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Щодо "пекторалі" також необхідно добавити, що знайдена поза межами пам'ятки археології, вона буде вважатися скабом.
В межах пам'ятки археології любий предмет належить Державі.
Відповідно до ст. 17 Закону України "Про охорону культурної спадщини" Усі пам'ятки археології, в тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи пов'язані з ними рухомі предмети, є державною власністю. Такі рухомі предмети підлягають віднесенню до державної частини Музейного фонду України, обліку та збереженню у порядку, визначеному законодавством.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
Показать сообщения:   
Новая тема    Ответить       Список форумов Виолити - Антиквариат -> Законодательство Украины Часовой пояс: GMT + 2
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы