Законный поиск. Право собственности на Находки и Клады.

На страницу 1, 2  След.  
Новая тема    Ответить       Список форумов Виолити - Антиквариат -> Законодательство Украины
Предыдущая тема :: Следующая тема  
izmailkiev


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 31.10.2012
Сообщения: 66


СообщениеДобавлено: Thu Nov 15, 2012 20:32:40    Заголовок сообщения: Законный поиск. Право собственности на Находки и Клады. Ответить с цитатой

Каковы же правовые аспекты владения и использования металлоискателей?
Где можно, а где нельзя осуществлять поиск?
Как быть с правом собственности на находки и клады, какое вознаграждение предусмотрено нашедшему?


Потратил некоторое время на поиск доступной информации.
Если у кого-то есть уточнения, подкреплённые действующими правовыми документами, обязательно дополняйте тему.
Обращаем внимание на некоторые важные выделенные моменты.
_____________________________________________


На сегодняшний день законодательство Украины не предусматривает ограничений на приобретение и владение металлоскателем.
Использовать прибор по назначению так же не запрещено.

Удалось найти только одно ограничение по его использованию, прописанное в:

Законі України "Про охорону культурної спадщини":

Стаття 35. Дозволи на проведення археологічних розвідок,
розкопок, інших земляних робіт
4. Застосування металошукачів чи будь-якого іншого пошукового
обладнання або відповідної технології на об'єктах культурної
спадщини дозволяється тільки за наявності дозволу
на їх
використання та підлягає обов'язковій реєстрації у відповідному
органі охорони культурної спадщини.

Нельзя использовать металлоискатель только на объектах культурного наследия без разрешения.
Разрешение выдаётся центральным органом исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия.


Что является объектами культурного наследия?

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про охорону культурної спадщини

2. За видами об'єкти культурної спадщини поділяються на:

археологічні - рештки життєдіяльності людини (нерухомі
об'єкти культурної спадщини: городища, кургани, залишки
стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів,
виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця
та споруди, їх залишки чи руїни, мегаліти, печери, наскельні
зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх
битв, а також пов'язані з ними рухомі предмети), що містяться під
земною поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом інформації
про зародження і розвиток цивілізації;

історичні - будинки, споруди, їх комплекси (ансамблі), окремі
поховання та некрополі, місця масових поховань померлих та
померлих (загиблих) військовослужбовців (у тому числі іноземців),
які загинули у війнах, внаслідок депортації та політичних репресій
на території України, місця бойових дій, місця загибелі бойових
кораблів, морських та річкових суден, у тому числі із залишками
бойової техніки, озброєння, амуніції тощо, визначні місця,
пов'язані з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю
відомих осіб, культурою та побутом народів;

об'єкти монументального мистецтва - твори образотворчого
мистецтва: як самостійні (окремі), так і ті, що пов'язані з
архітектурними, археологічними чи іншими пам'ятками або з
утворюваними ними комплексами (ансамблями);

об'єкти архітектури - окремі будівлі, архітектурні споруди,
що повністю або частково збереглися в автентичному стані і
характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів,
традицій, будівельних технологій або є творами відомих авторів;

об'єкти містобудування - історично сформовані центри
населених місць, вулиці, квартали, площі, комплекси (ансамблі) із
збереженою планувальною і просторовою структурою та історичною
забудовою, у тому числі поєднаною з ландшафтом, залишки давнього
розпланування та забудови, що є носіями певних містобудівних
ідей;

об'єкти садово-паркового мистецтва - поєднання паркового
будівництва з природними або створеними людиною ландшафтами;

ландшафтні - природні території, які мають історичну
цінність;

об'єкти науки і техніки - унікальні промислові, виробничі,
науково-виробничі, інженерні, інженерно-транспортні, видобувні
об'єкти, що визначають рівень розвитку науки і техніки певної
епохи, певних наукових напрямів або промислових галузей.

Стаття 13. Державний реєстр нерухомих пам'яток України

1. Об'єкти культурної спадщини незалежно від форм власності
відповідно до їхньої археологічної, естетичної, етнологічної,
історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності підлягають
реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України
(далі - Реєстр) за категоріями національного та
місцевого значення пам'ятки. Порядок визначення категорій пам'яток
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Із занесенням до Реєстру на об'єкт культурної спадщини, на всі його
складові елементи, що становлять предмет його охорони, поширюється
правовий статус пам'ятки.


Актуальный список объектов культурного наследия всегда можно найти на официальном сайте Министерства Культуры Украины.
Державний реєстр нерухомих пам'яток України.
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/index
_________________________________________________Находка.


Цивільний Кодекс України

Стаття 337. Знахідка

1. Особа, яка знайшла загублену річ, зобов'язана негайно
повідомити про це особу, яка її загубила, або власника речі і
повернути знайдену річ цій особі.

2. Якщо особа, яка має право вимагати повернення загубленої
речі, або місце її перебування невідомі, особа, яка знайшла
загублену річ, зобов'язана заявити про знахідку міліції або
органові місцевого самоврядування.

3. Особа, яка знайшла загублену річ, має право зберігати її у
себе
або здати на зберігання міліції, або органові місцевого
самоврядування, або передати знахідку особі, яку вони вказали.

Річ, що швидко псується, або річ, витрати на зберігання якої
є непропорційно великими порівняно з її вартістю, може бути
продана особою, яка її знайшла, з одержанням письмових доказів, що
підтверджують суму виторгу. Сума грошей, одержана від продажу
знайденої речі, підлягає поверненню особі, яка має право вимагати
її повернення.

4. Особа, яка знайшла загублену річ, відповідає за її втрату,
знищення або пошкодження в межах її вартості лише в разі свого
умислу або грубої необережності.

Стаття 338. Набуття права власності на знахідку

1. Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності
на неї після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку

міліції або органові місцевого самоврядування, якщо:

1) не буде встановлено власника або іншу особу, яка має право
вимагати повернення загубленої речі;

2) власник або інша особа, яка має право вимагати повернення
загубленої речі, не заявить про свої право на річ особі, яка її
знайшла, міліції або органові місцевого самоврядування.

2. Якщо особа, яка знайшла загублену річ, подасть органові
місцевого самоврядування письмову заяву про відмову від набуття
права власності на неї, ця річ переходить у власність
територіальної громади.


Стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ, на
винагороду та відшкодування витрат, пов'язаних із
знахідкою

1. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від
особи, якій вона повернута, або особи, яка набула право власності
на неї, відшкодування необхідних витрат, пов'язаних із знахідкою
(зберігання, розшук власника, продаж речі тощо).

2. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від
її власника (володільця) винагороду за знахідку в розмірі до
двадцяти відсотків вартості речі.

3. Якщо власник (володілець) публічно обіцяв винагороду за
знахідку, винагорода виплачується на умовах публічної обіцянки.

4. Право на одержання винагороди не виникає, якщо особа, яка
знайшла загублену річ, не заявила про знахідку або вчинила спробу
приховати її.


Тут вывод следующий, если нашли что-то интересное, обязательно НЕ закопанное и НЕ припрятанное, то
при обращении в соответствующие органы имеем полное право не сдавать находку им на хранение.

Законодательством предусмотрена возможность оставить вещь у себя.
По истечении 6 месяцев с момента написания заявления о находке, если владелец не найден, нашедший приобретает право собственности на находку.

Даже если владелец утерянной вещи найдётся раньше, то нашедший имеет законное право на вознаграждение в размере до 20% от стоимости.
И так же право на возмещение расходов по хранению и розыску владельца.


__________________________________________________


Клад.


Цивільний Кодекс України

Стаття 343. Набуття права власності на скарб

1. Скарбом є закопані у землі чи приховані іншим способом
гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий
або за законом втратив на них право власності.


2. Особа, яка виявила скарб, набуває право власності на
нього.


Якщо скарб був прихований у майні, що належить на праві
власності іншій особі, особа, яка виявила його, та власник майна,
у якому скарб був прихований, набувають у рівних частках право
спільної часткової власності на нього.

3. У разі виявлення скарбу особою, яка здійснювала розкопки
чи пошук цінностей без згоди на це власника майна, в якому він був
прихований, право власності на скарб набуває власник цього майна.

4. У разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність
відповідно до закону, право власності на нього набуває держава.

Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від
держави винагороди у розмірі до двадцяти відсотків від його
вартості
на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила міліції
або органові місцевого самоврядування про скарб і передала його
відповідному державному органові або органові місцевого
самоврядування.

Якщо скарб, що становить культурну цінність, був виявлений у
майні, що належить іншій особі, ця особа, а також особа, яка
виявила скарб, мають право на винагороду у розмірі до десяти
відсотків
від вартості скарбу кожна.

5. Положення цієї статті не поширюються на осіб, які виявили
скарб під час розкопок, пошуків, що проводилися відповідно до
їхніх трудових або договірних обов'язків.


Из этого следует, что весь клад становится собственностью нашедшего.
Только, если клад составляет культурную ценность, то нашедшему полагается только до 20% от его стоимости.
Не 20%, а до 20, т.е. на усмотрение государства, могут выдать как 1% так и 5, и 10, и 20%.


Что же составляет культурную ценность?

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

Культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної
культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове
значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні
відповідно до законодавства України, а саме:

оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури,
художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори
декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва;

предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком
суспільства та держави, історією науки і культури, а також такі,
що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави,
політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки,
культури та мистецтва;

предмети музейного значення, знайдені під час археологічних
розкопок;

складові частини та фрагменти архітектурних, історичних,
художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва;

старовинні книги та інші видання, що становлять історичну,
художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції;

манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи,
включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції;

унікальні та рідкісні музичні інструменти;

різноманітні види зброї, що має художню, історичну,
етнографічну та наукову цінність;

рідкісні поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо
чи в колекції;

рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети
колекціонування;

зоологічні колекції, що становлять наукову,
культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність;

рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії,
анатомії та палеонтології.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
denysl


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 15.10.2012
Сообщения: 1784


СообщениеДобавлено: Wed Feb 13, 2013 01:17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо за труд
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе AIM Address
izmailkiev


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 31.10.2012
Сообщения: 66


СообщениеДобавлено: Sat Feb 23, 2013 22:20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подниму тему. Новичкам и не только, полезно знать.
На сегодняшний день тут подобрана исчерпывающая информация относительно проведения поиска с металлоискателем.
Если есть дополнения со ссылками на действующее законодательство, добавляйте.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
Павлик Корчагин


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 19.02.2013
Сообщения: 392


СообщениеДобавлено: Sun Feb 24, 2013 00:25:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вы проделали большую работу !!! Спасибо !!! Но поверхностно !!! Приведу только один пример-самое распространенное и любимое место для копа это поля Земли сельхозназначения копать категорически запрещено !!! по лесам та-же история ходить нельзя проезд закрыт и тд... заповедная зона ну самое что набило уже оскому нарушение плодородного слоя !!! Если собрать все места где копать нельзя то останется только огород соседа!!! и то только потому что на своем за пять лет уже все выбил!!!!
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
Павлик Корчагин


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 19.02.2013
Сообщения: 392


СообщениеДобавлено: Sun Feb 24, 2013 00:44:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

И еще добавлю Вы все читаете так как Вам этого хочется а нужно внимательно изучать у каждого закона есть еще и куча подзаконных актов и формулировок !!! Сожалею что я не юрист!!!! Не маловажная ошибка читать Законі України "Про охорону культурної спадщини":

Стаття 35. Дозволи на проведення археологічних розвідок,
розкопок, інших земляних робіт и упускать последнюю строчку!!!! інших земляних робіт По русски говоря чтобы построить чтобы то ни было выкопать яму под фундамент или произвести любые другие земляные работы Вы должны получить на это дозвил Извените пишу сумбурно но как то так !!! Наверное лучше дождаться юриста и послушать его мнение Но там тоже нужно будет учитывать что рассказать участковому красиво он сможет а я врядле!!!
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
deMagog


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 19.01.2009
Сообщения: 9713


СообщениеДобавлено: Sun Feb 24, 2013 09:07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Павлик Корчагин писал(а):
Приведу только один пример-самое распространенное и любимое место для копа это поля Земли сельхозназначения копать категорически запрещено !!!


Вы можете подтвердить свои слова ссылкой на соответствующую норму или зарегистрировались на этом ресурсе исключительно для того,чтобы сеять панику?
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
немиров


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 09.05.2011
Сообщения: 4446


СообщениеДобавлено: Sun Feb 24, 2013 13:37:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Павлик Корчагин
Я одному дебилу в погонах,один раз объяснял что:-
утром проснувшись с плохим настроением и выглянув в окошко,вижу,соседка перекапывает огород.Я набираю номер 102 и заявляю им о нарушении закона "Про охорону культурної спадщини"
Соседка вскрывает культурный слой,и доказать что это именно культурный слой я смогу.
Дальнейшая реакция правоохранительных органов ясна?
У нас законы написаны не для защиты населения от посягательств антисоциальных элементов,а для того что-бы эта свора "защитников" всего и вся,смогла хорошо пожить при жизни,ничего не производя и не делая.Поэтому любой закон написан с кучей оговорок и лазеек и ничего конкретного.
Официальная версия почти всех законов в Украине,очень интересно входит в противоречие с конституцией и правами человека,о чем можно говорить дальше.И так понятно, что все что исправлялось и вносились дополнения в основные законодательные акты,было выгодно какой то одной из групп людей,а не всему населению страны.
Посадить можно любого,и за что угодно.Вот и весь смысл законов, написанных за последние 20 лет.
Оставаться Человеком,и тогда все проще будет.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
izmailkiev


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 31.10.2012
Сообщения: 66


СообщениеДобавлено: Sun Feb 24, 2013 13:50:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Павлик Корчагин писал(а):
И еще добавлю Вы все читаете так как Вам этого хочется а нужно внимательно изучать у каждого закона есть еще и куча подзаконных актов и формулировок !!! Сожалею что я не юрист!!!! Не маловажная ошибка читать Законі України "Про охорону культурної спадщини":

Стаття 35. Дозволи на проведення археологічних розвідок,
розкопок, інших земляних робіт и упускать последнюю строчку!!!! інших земляних робіт По русски говоря чтобы построить чтобы то ни было выкопать яму под фундамент или произвести любые другие земляные работы Вы должны получить на это дозвил Извените пишу сумбурно но как то так !!! Наверное лучше дождаться юриста и послушать его мнение Но там тоже нужно будет учитывать что рассказать участковому красиво он сможет а я врядле!!!У меня юридическое образование.

Вы читаете между строк.
Внимательно посмотрите Закон. Эта статья №35 находится в разделе
Р о з д і л VI
ЗАХИСТ ТРАДИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ СЕРЕДОВИЩА ТА
ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

А это значит, что под понятием "інших земляних робіт" подразумевается проведение других земляных работ на объектах культурного наследия.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
izmailkiev


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 31.10.2012
Сообщения: 66


СообщениеДобавлено: Sun Feb 24, 2013 13:52:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Павлик Корчагин писал(а):
Вы проделали большую работу !!! Спасибо !!! Но поверхностно !!! Приведу только один пример-самое распространенное и любимое место для копа это поля Земли сельхозназначения копать категорически запрещено !!! по лесам та-же история ходить нельзя проезд закрыт и тд... заповедная зона ну самое что набило уже оскому нарушение плодородного слоя !!!Ссылайтесь на законодательную базу, укажите название нормативного акта, раздел и статью, где это указано.
Пока это просто слова.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
Павлик Корчагин


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 19.02.2013
Сообщения: 392


СообщениеДобавлено: Sun Feb 24, 2013 17:25:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

вот полный закон со всеми изменениями , положениями ,дополнениями и формулировками ,и рассматривать его нужно только в целом !!!!
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про охорону культурної спадщини

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 39, ст.333 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2768-III ( 2768-14 ) від 25.10.2001, ВВР, 2002, N 3-4, ст. 27
- набуває чинності з 01.01.2002 року
Законами
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 2245-IV ( 2245-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.114
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 574-VI ( 574-17 ) від 23.09.2008, ВВР, 2009, N 8, ст.105
N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76
N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010, ВВР, 2011, N 4, ст.22
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законами
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 2947-VI ( 2947-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 32, ст.316
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343
N 5395-VI ( 5395-17 ) від 02.10.2012
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }

{ У тексті Закону слова "орган охорони культурної спадщини Ради
міністрів Автономної Республіки Крим", "органи охорони
культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій та органи охорони культурної
спадщини районних державних адміністрацій", "органи охорони
культурної спадщини місцевого самоврядування" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "орган виконавчої влади Автономної
Республіки Крим", "обласні, районні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації", "відповідний
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради" у
відповідному відмінку згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 )
від 16.10.2012 }


Цей Закон регулює правові, організаційні, соціальні та
економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою
її збереження, використання об'єктів культурної спадщини у
суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в
інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території
України, охороняються державою.

Охорона об'єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних
завдань органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
( Преамбула в редакції Закону N 2245-IV ( 2245-15 ) від
16.12.2004 )

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

культурна спадщина - сукупність успадкованих людством від
попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини;

об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда
(витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними
рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти (об'єкти
підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні,
природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від
стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з
археологічного, естетичного, етнологічного, історичного,
архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і
зберегли свою автентичність; { Абзац третій частини першої статті
1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2947-VI ( 2947-17 )
від 13.01.2011 }

нерухомий об'єкт культурної спадщини - об'єкт культурної
спадщини, який не може бути перенесений на інше місце без втрати
його цінності з археологічного, естетичного, етнологічного,
історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього
погляду та збереження своєї автентичності;

рухомі предмети, пов'язані з нерухомими об'єктами культурної
спадщини, - елементи, групи елементів об'єкта культурної спадщини,
що можуть бути відокремлені від нього, але складають з ним єдину
цілісність, і відокремлення яких призведе до втрати археологічної,
естетичної, етнологічної, історичної, архітектурної, мистецької,
наукової або культурної цінності об'єкта;

пам'ятка культурної спадщини (далі - пам'ятка) - об'єкт
культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України; { Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 574-VI ( 574-17 ) від 23.09.2008 }

охорона культурної спадщини - система правових,
організаційних, фінансових, матеріально-технічних, містобудівних,
інформаційних та інших заходів з обліку (виявлення, наукове
вивчення, класифікація, державна реєстрація), запобігання
руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження,
утримання, відповідного використання, консервації, реставрації,
ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об'єктів
культурної спадщини;

предмет охорони об'єкта культурної спадщини - характерна
властивість об'єкта культурної спадщини, що становить його
історико-культурну цінність, на підставі якої цей об'єкт
визнається пам'яткою;

зони охорони пам'ятки (далі - зони охорони) - встановлювані
навколо пам'ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона
охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного
шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання;

історичне населене місце - населене місце, яке зберегло
повністю або частково історичний ареал і занесене до Списку
історичних населених місць України;

історичний ареал населеного місця - частина населеного місця,
що зберегла об'єкти культурної спадщини і пов'язані з ними
розпланування та форму забудови, які походять з попередніх
періодів розвитку, типові для певних культур або періодів
розвитку;

традиційний характер середовища - історично успадкований
вигляд та об'ємно-просторова структура історичного населеного
місця;

виявлення об'єкта культурної спадщини - сукупність
науково-дослідних, пошукових заходів з метою визначення наявності
та культурної цінності об'єкта культурної спадщини;

дослідження - науково-пошукова, науково-практична діяльність,
спрямована на одержання нової інформації про об'єкти культурної
спадщини, історичні населені місця, традиційний характер
середовища, який є типовим для певних культур або періодів
розвитку;

консервація - сукупність науково обґрунтованих заходів, які
дозволяють захистити об'єкти культурної спадщини від подальших
руйнувань і забезпечують збереження їхньої автентичності з
мінімальним втручанням у їхній існуючий вигляд;

музеєфікація - сукупність науково обґрунтованих заходів щодо
приведення об'єктів культурної спадщини у стан, придатний для
екскурсійного відвідування;

пристосування - сукупність науково-дослідних, проектних,
вишукувальних і виробничих робіт щодо створення умов для сучасного
використання об'єкта культурної спадщини без зміни притаманних
йому властивостей, які є предметом охорони об'єкта культурної
спадщини, в тому числі реставрація елементів, які становлять
історико-культурну цінність;

реабілітація - сукупність науково обґрунтованих заходів щодо
відновлення культурних та функціональних властивостей об'єктів
культурної спадщини;

ремонт - сукупність проектних, вишукувальних і виробничих
робіт, спрямованих на покращення технічного стану та підтримання в
експлуатаційному стані об'єкта культурної спадщини без зміни
властивостей, які є предметом охорони об'єкта культурної спадщини;

реставрація - сукупність науково обґрунтованих заходів щодо
укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш
характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів
об'єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої
автентичності;

зміна об'єкта культурної спадщини - дії, що призводять чи
можуть призвести до часткового або повного зникнення предмета
охорони об'єкта культурної спадщини;

щойно виявлений об'єкт культурної спадщини - об'єкт
культурної спадщини, який занесено до Переліку об'єктів культурної
спадщини відповідно до цього Закону. { Статтю 1 доповнено абзацом
двадцять другим згідно із Законом N 2518-VI ( 2518-17 ) від
09.09.2010 }
{ Стаття 1 в редакції Закону N 2245-IV ( 2245-15 ) від
16.12.2004 }

Стаття 2. Класифікація об'єктів культурної спадщини

1. За типами об'єкти культурної спадщини поділяються на:

споруди (витвори) - твори архітектури та інженерного
мистецтва, твори монументальної скульптури та монументального
малярства, археологічні об'єкти, печери з наявними свідченнями
життєдіяльності людини, будівлі або приміщення в них, що зберегли
автентичні свідчення про визначні історичні події, життя та
діяльність відомих осіб;

комплекси (ансамблі) - топографічно визначені сукупності
окремих або поєднаних між собою об'єктів культурної спадщини;

визначні місця - зони або ландшафти, природно-антропогенні
витвори, що донесли до нашого часу цінність з археологічного,
естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного,
мистецького, наукового чи художнього погляду.

2. За видами об'єкти культурної спадщини поділяються на:

археологічні - рештки життєдіяльності людини (нерухомі
об'єкти культурної спадщини: городища, кургани, залишки
стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів,
виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця
та споруди, їх залишки чи руїни, мегаліти, печери, наскельні
зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх
битв, а також пов'язані з ними рухомі предмети), що містяться під
земною поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом інформації
про зародження і розвиток цивілізації;

історичні - будинки, споруди, їх комплекси (ансамблі), окремі
поховання та некрополі, місця масових поховань померлих та
померлих (загиблих) військовослужбовців (у тому числі іноземців),
які загинули у війнах, внаслідок депортації та політичних репресій
на території України, місця бойових дій, місця загибелі бойових
кораблів, морських та річкових суден, у тому числі із залишками
бойової техніки, озброєння, амуніції тощо, визначні місця,
пов'язані з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю
відомих осіб, культурою та побутом народів;

об'єкти монументального мистецтва - твори образотворчого
мистецтва: як самостійні (окремі), так і ті, що пов'язані з
архітектурними, археологічними чи іншими пам'ятками або з
утворюваними ними комплексами (ансамблями);

об'єкти архітектури - окремі будівлі, архітектурні споруди,
що повністю або частково збереглися в автентичному стані і
характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів,
традицій, будівельних технологій або є творами відомих авторів;
{ Абзац п'ятий частини другої статті 2 в редакції Закону N 2518-VI
( 2518-17 ) від 09.09.2010 }

об'єкти містобудування - історично сформовані центри
населених місць, вулиці, квартали, площі, комплекси (ансамблі) із
збереженою планувальною і просторовою структурою та історичною
забудовою, у тому числі поєднаною з ландшафтом, залишки давнього
розпланування та забудови, що є носіями певних містобудівних
ідей; { Абзац частини другої статті 2 в редакції Закону N 2518-VI
( 2518-17 ) від 09.09.2010 }

об'єкти садово-паркового мистецтва - поєднання паркового
будівництва з природними або створеними людиною ландшафтами;

ландшафтні - природні території, які мають історичну
цінність;

об'єкти науки і техніки - унікальні промислові, виробничі,
науково-виробничі, інженерні, інженерно-транспортні, видобувні
об'єкти, що визначають рівень розвитку науки і техніки певної
епохи, певних наукових напрямів або промислових галузей.
{ Стаття 2 в редакції Закону N 2245-IV ( 2245-15 ) від
16.12.2004 }
продолжение по этой ссылке http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
izmailkiev


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 31.10.2012
Сообщения: 66


СообщениеДобавлено: Sun Feb 24, 2013 17:47:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Павлик Корчагин писал(а):
вот полный закон со всеми изменениями , положениями ,дополнениями и формулировками ,и рассматривать его нужно только в целом !!!!


Закон то все читали.
А где написано в нём про
Ваши слова - Земли сельхозназначения копать категорически запрещено !!! по лесам та-же история ходить нельзя проезд закрыт и тд... заповедная зона ну самое что набило уже оскому нарушение плодородного слоя !!!
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
немиров


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 09.05.2011
Сообщения: 4446


СообщениеДобавлено: Sun Feb 24, 2013 18:01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Павлик Корчагин

" ділянки історичного культурного шару, поля давніх
битв, а також пов'язані з ними рухомі предмети), що містяться під
земною поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом інформації
про зародження і розвиток цивілізації; "

Вот под этот бред,можно посадить любого.
Где четкие определения?
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
немиров


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 09.05.2011
Сообщения: 4446


СообщениеДобавлено: Sun Feb 24, 2013 18:10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=941649&postdays=0&postorder=asc&start=0

А вот как отвечают на вопросы по поводу всего этого.
И это уже официальные документы.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
Jorik ЮГ


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 14.08.2012
Сообщения: 224


СообщениеДобавлено: Tue Feb 26, 2013 13:26:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

немиров писал(а):
Павлик Корчагин
Я одному дебилу в погонах,один раз объяснял что:-
утром проснувшись с плохим настроением и выглянув в окошко,вижу,соседка перекапывает огород.Я набираю номер 102 и заявляю им о нарушении закона "Про охорону культурної спадщини"
Соседка вскрывает культурный слой,и доказать что это именно культурный слой я смогу.
Дальнейшая реакция правоохранительных органов ясна?
У нас законы написаны не для защиты населения от посягательств антисоциальных элементов,а для того что-бы эта свора "защитников" всего и вся,смогла хорошо пожить при жизни,ничего не производя и не делая.Поэтому любой закон написан с кучей оговорок и лазеек и ничего конкретного.
Официальная версия почти всех законов в Украине,очень интересно входит в противоречие с конституцией и правами человека,о чем можно говорить дальше.И так понятно, что все что исправлялось и вносились дополнения в основные законодательные акты,было выгодно какой то одной из групп людей,а не всему населению страны.
Посадить можно любого,и за что угодно.Вот и весь смысл законов, написанных за последние 20 лет.
Оставаться Человеком,и тогда все проще будет.

И после этого добавить нечего!!
Все осталные разговоры в этой теме похожи на диалог Щенка и Котенка из мультика про Гав:
-Ты что делаешь?
-Боюсь.
-Давай бояться вместе.
http://video.i.ua/user/2555115/29692/144076/
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
Иван Паршиков


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 13.12.2012
Сообщения: 7883


СообщениеДобавлено: Fri Mar 29, 2013 18:38:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Хутора 19-го,первой половины 20 ст.не являются историко-культурныим обьектами. По этому копать там не запрещено.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
юрий74


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 26.02.2012
Сообщения: 508


СообщениеДобавлено: Sat Mar 30, 2013 21:47:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Корисна стаття. +1 як мінімум.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
юрий74


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 26.02.2012
Сообщения: 508


СообщениеДобавлено: Sat Mar 30, 2013 22:04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

немиров писал(а):
Павлик Корчагин

" ділянки історичного культурного шару, поля давніх
битв, а також пов'язані з ними рухомі предмети), що містяться під
земною поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом інформації
про зародження і розвиток цивілізації; "

Вот под этот бред,можно посадить любого.
Где четкие определения?


За що садити??? Годі сіяти паніку! Максимум адмін протокол .
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
SSV25


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 11.09.2011
Сообщения: 864


СообщениеДобавлено: Sun Mar 31, 2013 00:47:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот под этот бред,можно посадить любого.
Где четкие определения?[/quote]

За що садити??? Годі сіяти паніку! Максимум адмін протокол .

В нашій державі можна і так посадити-і за паніку і за те,що сіять паніку і за слово"адмін протокол"-демократія мат.. вашу і головне,що свобода слова"
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
юрий74


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 26.02.2012
Сообщения: 508


СообщениеДобавлено: Sun Mar 31, 2013 12:11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SSV25.

йорік- в таких випадках правий:
- а давай боятся вместе.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе


Павлик Корчагин


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 19.02.2013
Сообщения: 392


СообщениеДобавлено: Sun Mar 31, 2013 14:20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сказать нечего ??? А что Вы хотите от меня услышать??? Все что я хотел я сказал В России тоже наверное не кто не верил что такой закон примут Но приняли !!! Мое мнение прежнее -примут и у нас ! Не отписываюсь потому что не хочу с Вами разводить демагогию,спорить и что то доказывать Есть много тем где люди понимают что с этим нужно что то делать А у Вас все просто -Копать можно!!!
http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=967789
http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=968586
http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=967787
http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=961473
http://forum.violity.com/viewtopic.php?t=868723&start=100&sid=db6f227fe4a427f8171be4543214ebd1
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
Показать сообщения:   
Новая тема    Ответить       Список форумов Виолити - Антиквариат -> Законодательство Украины Часовой пояс: GMT + 2
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы